Kérdőív - "Ismerd meg Önmagad!"

Ahogy az ókori görögök mondták: "Ismerd meg Önmagad!" - Ez a célja ennek a személyiségtesztnek is.
Ez a teszt egy negyedórás szemtől szembeni beszélgetésnek felel meg.

A teszt kitöltése nagyjából fél órát igényel.
Közben megszakíthatja az internetkapcsolatot, elég a teszt elküldéséhez visszaállítania azt.

Jó szórakozást kívánunk a teszthez, természetesen az adatait bizalmasan kezeljük és nem osztjuk meg senkivel.
Ezt garantálja

Andreas és Telse Gross
Kapcsolatfelvétel | Elérhetőség

férfi

Ha egyetért a kérdéssel, jelölje meg az első oszlopot (I=igen). Ha nem ért egyet, akkor a harmadik oszlopot (N=nem).
Amennyiben nem tud dönteni vagy néha igen néha nem, jelölje meg a középső oszlopot (?).

No I ? N Kérdés
1 Tesz meggondolatlan megjegyzéseket vagy vádló kijelentéseket, amelyeket később megbán?
2 Amikor mások zavarba jönnek, ön akkor is meglehetősen higgadt marad?
3 Lapozgat puszta szórakozásból vasúti menetrendeket, telefonkönyveket vagy szótárakat?
4 Ha döntést kellene hoznia, befolyásolná, hogy kedveli-e az érintett személyt vagy sem?
5 Kettő vagy kevesebb gyermeket szeretne a családjában, noha egészsége és jövedelme többet is megengedne?
6 Megrándulnak néha az izmai minden logikus ok nélkül?
7 Inkább olyan pozícióban szeretne lenni, amelyben nem terheli a döntéshozatal felelőssége?
8 Mások kiszámíthatatlannak tartják a cselekedeteit?
9 Ön szerint több pénzt kellene költeni társadalombiztosításra?
10 Nagyon érdeklik önt más emberek?
11 Inkább monoton a hangja, mint változó magasságú?
12 Általában hagyja, hogy a másik személy indítsa el a társalgást?
13 Könnyen felkelti az érdeklődését más emberek beszélgetése?
14 Visszatartaná a vadászattól vagy a horgászattól az a gondolat, hogy fájdalmat okoz az állatoknak?
15 Gyakran cselekszik a pillanatnyi hangulata szerint, minden megfontolás nélkül?
16 Lassan beszél?
17 Általában nyugtalankodik amiatt, hogy meg kell óvnia egészségét?
18 Egy váratlan esemény hatására megrándulnak az izmai?
19 Általában megértő, amikor követelményeket támaszt az alkalmazottaival, rokonaival, illetve tanulóival szemben?
20 Ön szerint képes volna kapásból helyes ítéletet mondani valamiről?
21 Még mindig aggasztják múltbeli kudarcai?
22 Előfordul, hogy napokig szokatlanul aktívnak találja magát?
23 Zokon veszi, ha mások meg akarják mondani önnek, hogy mit tegyen?
24 Általában nehezére esik „bevallani valamit és vállalni érte a felelősséget”?
25 Inkább kevés közeli barátja van, mint sok olyan barátja, akivel csak beszélő viszonyban van?
26 Az élete állandó küzdelem a túlélésért?
27 Gyakran énekel vagy fütyörészik puszta szórakozásból?
28 Barátai melegszívűnek tartják?
29 Jobban szeret utasításokat adni, mint kapni?
30 Élvezi elmondani az embereknek a legújabb botrányt munkatársairól?
31 Egyet tudna érteni a „szigorú fegyelemmel”?
32 Nagy gondot okozna önnek az a gondolat, hogy teljesen új életet kell kezdenie?
33 Próbál másokat megnevettetni és mosolyra deríteni?
34 Úgy érzi, könnyű kifejeznie érzelmeit?
35 Tartózkodik a szemrehányástól, ha a másik személy elkésik a megbeszélt találkozóról?
36 Néha ünneprontónak tartják?
37 Ön szerint vannak olyanok, akik kifejezetten ellenségesek önnel szemben, és ön ellen dolgoznak?
38 Elismerné, hogy nincs igaza, csak hogy „megőrizze a békességet”?
39 Csak kevés olyan ember van, akit tényleg kedvel?
40 Ritkán boldog, hacsak nincs különös oka rá?
41 Társas összejöveteleken végig szokta járni az embereket?
42 Tesz ésszerű óvintézkedéseket a balesetek megelőzésére?
43 Nyugtalanná teszi az a gondolat, hogy mások előtt kell beszélnie?
44 Ha a boltban látna egy árucikket, amelyet nyilvánvalóan tévesen alacsonyabbra áraztak be, mint a valódi ára, megpróbálna hozzájutni ezen az áron?
45 Gyakran érzi úgy, hogy az emberek a háta mögött önt nézik, vagy önről beszélnek?
46 Ön „mindig bajba keveredik”?
47 Érez konkrét gyűlöletet vagy félelmet valakivel vagy valamivel szemben?
48 Jobban szeret néző lenni, mint részt venni valamilyen aktív sportban?
49 Úgy érzi, könnyű pártatlannak lenni?
50 Családja többi tagjával szemben szigorúan rögzített, udvarias viselkedésmódot követ?
51 Meg tudja adni a „kezdő lökést” egy társasági összejövetelen?
52 Vásárolna hitelre, bízva abban, hogy tudja fizetni a részleteket?
53 Fellép önnél valamilyen utóhatás, ha valami váratlan, például baleset vagy más nyugtalanító esemény történik?
54 Inkább valamennyi érintett személy javát tartja szem előtt, mint saját személyes érdekeit?
55 Amikor egy előadót hallgat, felmerül néha önben az a gondolat, hogy az előadó kifejezetten önre céloz?
56 Külső zajok ritkán zavarják a koncentrációban?
57 Általában „naprakész” a mindennapi eseményeket illetően?
58 Képes hat hónapon keresztül magabiztosan tervezni és dolgozni egy rendezvény lebonyolításán?
59 Ön szerint a modern „rácsok nélküli börtön” kudarcra van ítélve?
60 Hajlamos a gondatlanságra?
61 Előfordul néha, hogy úgy érzi, az élet egy „álomvilág”, és minden olyan valószerűtlennek tűnik?
62 Hamar kiheveri a rossz hírek hatásait?
63 Amikor bírál, egyúttal igyekszik biztatni is?
64 Általában „hidegnek” tartják önt?
65 Véleményei nem elég fontosak ahhoz, hogy másoknak elmondja?
66 Annyira magabiztos, hogy az néha idegesít másokat?
67 „Rajta tartja a szemét” azokon a dolgain, amelyeket barátainak kölcsönadott?
68 Örömét leli a saját maga által választott tevékenységekben?
69 Nagy hatással van önre az érzelmekkel teli zene?
70 Teljesen elítél valakit, mert valamilyen szempontból vetélytársa vagy ellenfele önnek?
71 Gyakran előfordul önnel, hogy a halálról, betegségről, fájdalomról és szenvedésről tűnődik?
72 Felkavarja a megbecsültség elvesztésének gondolata?
73 Állandóan összeszed olyan dolgokat, amelyek „egyszer talán jók lesznek valamire”?
74 Kifogásolná a hibákat, és rámutatna a rossz dolgokra másvalaki jellemében, vagy keze munkájában?
75 Nyíltan kifejezésre juttatja tetszését a szép dolgok iránt?
76 Elajándékoz néha olyan dolgokat, amelyek szigorúan véve nem az önéi?
77 Kitörően üdvözli az embereket?
78 Gyakran elmélkedik korábbi sorscsapásokon?
79 Néha erélyesnek tekintik tetteit vagy véleményeit?
80 Könnyen és neheztelés nélkül elfogadja a kritikát?
81 Általában nem zavarják a kintről jövő zajok, amikor pihenni próbál?
82 Hajlamos a féltékenységre?
83 Hajlamos halogatni a teendőit, aztán rájönni, hogy már túl késő?
84 Inkább szereti követni mások kívánságait, mint a saját feje után menni?
85 Úgy érzi, könnyű belekezdenie egy nagyobb feladatba?
86 Rágja a körmeit vagy a ceruzája végét?
87 Túljátssza az érzelmeit, csak hogy hatást keltsen?
88 Ha lerohannánk egy másik országot, együtt érezne azokkal, akik lelkiismereti okokból megtagadják a katonai szolgálatot ebben az országban?
89 Vannak érzékeny pontjai?
90 Kevés olyan érdeklődési és tevékenységi köre van, amit saját maga választott?
91 Előfordul, hogy egy gondolat napokig nem hagyja nyugodni?
92 Ön lassú evő?
93 Képes nyugalmat sugározni, amikor mások elvesztik a fejüket?
94 Megállna, és megkérdezne valakit, hogy szüksége van-e segítségre, még ha közvetlenül nem is kérte öntől?
95 Elfogult a saját iskolája, egyeteme, klubja vagy csapata stb. javára?
96 Kifizeti az adósságait, és betartja az ígéreteit, amikor lehetséges?
97 Jó alvó?
98 Alkalmazna testi fenyítést egy tízéves gyermeknél, ha nem akar engedelmeskedni önnek?
99 Szívesebben vállal passzív szerepet egy klubban vagy szervezetben, amelynek a tagja?
100 Logikus és tudományos a gondolkodása?
101 A mai fiatalságnak több lehetősége van, mint az előző generációnak?
102 Kidob dolgokat, csak hogy rádöbbenjen, később szüksége lesz rájuk?
103 Könnyen feladna egy megkezdett tevékenységet, ha az jelentős mennyiségű kellemetlenséget okozna önnek?
104 Csak kevés téma „lelkesíti be”?
105 Ritkán gyanakvó mások tetteivel szemben?
106 Elgondolkozik néha azon, hogy akad-e valaki, aki tényleg törődik önnel?
107 Inkább nem vállal felelősséget, mert kételkedik abban, hogy helyt tud állni?
108 Érez néha kényszert arra, hogy megismételjen valamilyen érdekes hírt vagy apróságot?
109 Hajlamos eltúlozni egy jogos panaszt?
110 Arckifejezése inkább változatos, mint merev?
111 Általában meg kell magyaráznia vagy védenie a már kimondott véleményét?
112 Nyíltan és őszintén csodálja a szépet másokban?
113 Kifejezett erőfeszítésbe kerülne az ön számára belegondolni az öngyilkosság kérdésébe?
114 Úgy gondolja, energikusan viszonyul az élethez?
115 Egy nézeteltérés befolyásolná az általános kapcsolatát egy másik személlyel?
116 Ritkán aggasztja egy kisebb kudarca?
117 Néha úgy érzi, hogy túl sokat beszél?
118 Sokat mosolyog?
119 Könnyű az ön kedvében járni?
120 Ha közvetlen ellenállásba ütközne, mégis megpróbálná megvalósítani saját elképzelését, ahelyett hogy beadná a derekát?
121 Egy nem túl nagy távolságot is inkább járművön tenne meg, mint gyalog?
122 Megzavarja valaha is a szél süvítése vagy a ház elcsendesülésének zajai?
123 Befolyásolja a véleményét, hogy tapasztalatai, hivatása vagy képzése szemszögéből nézi a dolgokat?
124 Gyakran követ el tapintatlanságból baklövéseket?
125 Bizalmatlan azokkal szemben, akik pénzt kérnek kölcsön öntől?
126 Befolyásolják döntéseit személyes érdekek?
127 Képes igazán belelkesedni „valami egyszerű kis dolog” miatt?
128 Gyakran cselekszik annak ellenére, hogy tudja: saját józan ítélőképessége mást tanácsolna?
129 Helyesli a faji vagy társadalmi osztályok szerinti megkülönböztetést?
130 Tud bármilyen beidegződéséről, mint például a haja, orra, füle birizgálása vagy ilyesmi?
131 Képes hamar alkalmazkodni és kihasználni az új körülményeket és helyzeteket, még ha nehezek is?
132 „Borsózik a háta” egyes zajoktól?
133 Ha akarja, képes megérteni a másik személy nézőpontját?
134 Akkor fekszik, amikor akar, nem pedig „ahogy az óra diktálja”?
135 Nehezen viseli mások „apró gyarlóságait”?
136 Idegesítik a gyerekek?
137 Kevésbé beszédes, mint a társai?
138 Általában késlekedés nélkül és módszeresen végzi el feladatait?
139 Inkább segítene ön az útitársának, mintsem hogy a hivatalos szervekre bízza a dolgot?
140 A szavazáskor automatikusan ugyanarra a pártra szavaz, ahelyett, hogy áttanulmányozná a jelölteket és a programokat?
141 Gyakran mereng múltbeli betegségein vagy fájdalmas élményein?
142 Nagyon kényelmetlenül érzi magát egy rendezetlen környezetben?
143 Általában megbírál egy filmet vagy előadást, amit lát, vagy egy könyvet, amit olvas?
144 Amikor elmesél egy mulatságos élményt, könnyen tudja utánozni az eredeti eseményben lévő sajátos stílust vagy nyelvjárást?
145 Saját gondolatai – olyan témákban, amelyekben nem szakértő – elég fontosak ahhoz, hogy másoknak elmondja?
146 Hajlamos rendet rakni másvalaki rendetlen háztartásában?
147 Könnyen belenyugszik a vereségbe, anélkül hogy „le kellene nyelnie a csalódását”?
148 Gyakran lehangolt?
149 Előfordul, hogy kényelmetlenül érzi magát gyerekek társaságában?
150 Ha nem képes elvégezni valamit, letaglózva érzi magát, ahelyett hogy találna egy másik tevékenységet vagy módszert?
151 Néha egyáltalán nem képes átérezni a dolgok szellemét vagy hangulatát?
152 Ritkán juttatja kifejezésre sérelmeit?
153 „Hajrázni” szokott a munkában, vagyis viszonylag tétlen, és aztán egy-két napig lázasan tevékeny?
154 Zavarja az önt körülvevő elvégzetlen feladatok száma?
155 Szeretnek az emberek az ön társaságában lenni?
156 Képes volna beavatkozás nélkül megállni, hogy valaki befejezze azt a „két utolsó szót” egy keresztrejtvényben?
157 A legtöbb embernek a legjobb oldalát nézi, és csak ritkán beszél róluk lekicsinylően?
158 Egész könnyen nevet vagy mosolyog?
159 Határozott és magabiztos a hangja és a stílusa?
160 Legfeljebb csak a közeli barátaival szemben fejezi ki kitörően a lelkesedését?
161 Annyira fontosak az érdeklődési körei és szakterületei, hogy kevés idő jut bármi másra is?
162 Szeretne valamilyen „új tevékenységet kezdeményezni” a környezetében, ahol él?
163 Megtenné a szükséges lépéseket egy állat megölésére, hogy megszabadítsa a szenvedéstől?
164 Könnyen tud lazítani?
165 Kevéssé bánkódik a múltbeli balszerencsés fordulatok és kudarcok miatt?
166 A félelem vagy az aggódás gondolata fizikai reakciót vált ki önből?
167 Meg tud bízni a saját megítélésén alapuló döntésében, ha egy érzelmekkel teli szituációban van?
168 Tarthatná önt valaki igazán aktívnak?
169 Nehezen szánja rá magát, hogy nekifogjon egy elvégzendő feladatnak?
170 Ellenzi a bűnözők feltételes szabadlábra helyezését?
171 Sok időt tölt fölösleges aggódással?
172 Nehéz megértenie egy nézeteltérésnél, hogy a másik személy miért nem érti az ön álláspontját, és így miért nem tud egyetérteni önnel?
173 Egészen jól megbirkózik az élet mindennapos problémáival?
174 Általában őszinte másokhoz?
175 Inkább arra várna, hogy történjen valami, ahelyett hogy ön kezdeményezne?
176 Túlságosan szabadon költekezik a jövedelméhez képest?
177 Képes „tudatos kockázatot” vállalni túlzott aggódás nélkül?
178 Egy kisebb koccanásnál tényleg venné a fáradságot, hogy megtérítsen minden kárt, amit okozott?
179 Mások dirigálnak önnek?
180 Engedékeny a barátaival olyan helyzetekben, ahol másokkal szemben szigorúbban ítélkezne?
181 Gyakran tűnődik saját alsóbbrendűségén?
182 Kritikusan beszélnek önről az emberek másoknak?
183 Zavarba jön egy szívből jövő üdvözléstől, például egy csóktól, öleléstől vagy hátba veregetéstől, ha az nyilvánosság előtt történik?
184 Mások kívánsága miatt gyakran nem teszi meg, amit akar?
185 Van úgy néha, hogy meg van győződve véleménye helyességéről egy témában, még ha nem is szakértő?
186 Gyakran találja úgy, hogy egyszerre mindenbe belekap?
187 Úgy tűnik, az ismerősei többre tartják a képességeit, mint ön?
188 A halál gondolata – vagy akár csak a halálra emlékeztető dolgok is – borzalommal töltik el?
189 Ha lerendeztek egy vitát, egy ideig még mindig durcás?
190 Barátságos a hangja, viselkedése és az arckifejezése?
191 Az élet meglehetősen homályos és valószerűtlen az ön számára?
192 Gyakran felzaklatja a háborús áldozatok és a politikai menekültek sorsa?
193 Fordulnak önhöz segítségért vagy tanácsért személyes problémáikkal olyanok, akik csupán ismerősei?
194 Ha elveszít valamit, felmerül önben az a gondolat, hogy „biztos ellopta vagy elhányta valaki”?
195 Ha azt gondolná, hogy valaki gyanakszik önre és tetteire, inkább megbeszélné vele a dolgot, mintsem hagyná, hogy maga derítse ki?
196 Érzi néha úgy, hogy a kora a hátrányára van (túl fiatal vagy túl idős)?
197 Vannak olyan időszakai, amikor minden látszólagos ok nélkül szomorú és lehangolt?
198 Sokat zsörtölődik azon, hogy milyen körülményekkel kell szembenéznie az életben?
199 Hajlamos elrejteni az érzelmeit?
200 Ön szerint sok jó barátja van?
Enter Image Text: